Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

qingQiū Liáng Gōng雙鯉Shuǐwěi金門 Jīnmén Kinmen QuemoyTàiwǔshānlago Cí中山林遊客中心páifāngMuseo della Difesa Civile di QióngLínLǐ Guāng Qián General Miao鰲嶼金寧鎮黃宣顯Bāèrsān PàozhànShuǐtóu偉晶岩GǔGǎnglóuCài Pān-Lóngzǐyúnyǎnpài古龍頭振威第cultura反空降樁scistiWúKuìTíngDōnggǎng太武山區玉章后頭Jīnshāzhèn據點magnesio古寧頭之役JīnhúZhènBattle of KuningtouLíngshuǐNánshāntóu彈塗魚turismoKoxingafaunaLǔ WángmagnetiteDàdān魯王烈嶼migmatite浯江ShuǐtóujùluòJīnshā ReservoirYù ZhāngJīnNíng石兔Lièyǔ太武山正長石金門出洋故事展Zhèng ChénggōngonScholar Wu's AbodeHànyǐngyúngēnjiéGǔníngtóuuccelli大膽紫雲衍派石龜WénTáibǎotǎParadise in Service李光前basalto烈嶼區geologiaLǐ Guāng Xiǎn倒影塔Huángzhuōbīnyánglóu古崗陵水湖Oūcuò馬山小徑金門館Huáng BiànChu Yi-hai碉堡海龍蛙兵Huángmuseumplagioclasio北山風獅爺慈湖battaglia 23 Agosto 1958文台寶塔小金門MǎShāngneissféngshīyé戴胜Forte Triangolare莒光湖Huáng WěiChén Zhēn中國建築Zhènwēi residence歷史JīnménchéngferroHú LiǎnJīnhúYīMénSānJiéFāng北山聚落Zháishān KēngdàopegmatitePǔtóuKinmen Guest Hotelfortressbattaglia DàdāndǎoJhaishan振威第古寧村西園金沙鎮黃宣顯六路大厝角閃石斜長石南山聚落翟山坑道GǔGǎngriccio cecoslovaccoUpupa Euroasiatica石門關ZhōngShānLín水頭坑道páilóuGāoliángM5A1烈女廟ShíMénGuānLee Kong Chianesami imperialiJīnmén MinoreLeone del Vento弧邊招潮Natura李光顯古崗樓歐厝聚落南山頭牌坊Museo di Storia Militare di HújǐngtóuTemple of Chaste Maidenbiotite科举中國傳統建築Museo della guerra di Gǔníngtóu金湖鎮黃汴WúshuǐLǐ GuāngxiǎnHuángxuānxiǎnliùlùdàcuòmingHòutóuanti paracadute北山古洋樓花崗片麻岩古寧頭水頭聚落金門高粱酒Kinmen古崗區後浦頭東林海濱公園muscovite水頭沿岸漢影雲根碣鄭成功古寧頭戰史館Maogongshi石棉八二三戰史館asbestiGǔlóngtóu Zhènwēi Dì洋樓軍中樂園Tàiwǔ海印寺Huáng XuānxiǎnLa battaglia di GǔníngtóuForte degli Impavidi明朝Uca arcuata勇士堡HòupǔtóuUnderground Hilton慈堤Hǎiyìnsì將軍堡Běishān大擔島戰役architettura tradizionale cinese磁鐵礦tunneltombafeldspatianfibolistronghold片岩珠山聚落Parco Nazionale di Jīnmén玄武岩邱良功Jǔguāngbunker東崗吳秀才厝風獅爺后浦頭èrdāngranito落番斗拱draghi di mareGǔ NíngXiǎojìngJiǎngJīngGuó Memorial Hall南山陳禎黃守恭Wind Lion God黃卓彬洋樓XīyuánquarziteDōngménbattlefieldfiddler crab八二三炮戰黃偉granchio violinista瓊林民防館birdwatching瓊林NánshānWújiāngCentro Giovanile delle Attività di Kinmenyánglóu古寧頭區混合岩Battaglia di Gǔníngtóu軌條砦Zhūshānjùluò金門國家公園黑云母Chén Jiàn毋忘在莒shrine浦頭Wú Wàng Zài Jǔ鐵漢堡dǒugǒng歐厝caposaldoOūcuòjùluòpagodaanti sbarco貓公石fortezzadiaspora無愧亭文化水尾塔北山JìnshìHuáng Shǒugōng胡璉三角堡大膽島馬山區迎賓館砲堡Wúxiùcáicuò東門長石石英岩QióngLínResidence of WuxiucaicasamattaShuānglǐstoria湖井頭戰史館二膽白雲母ortoclasioArmy 101st Amphibious Reconnaissance Battalionmuseo


Foto da Piwigo 攝影

 

natura

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura

👀

flickr-27488943296.jpg

storia

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer