Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

diasporaHuáng Xuānxiǎn衍派陵水湖mingHuángxuānxiǎnliùlùdàcuò片岩TàiwǔShuǐwěigranchio violinistaCài Pān-Lóng反空降樁JīnhúZhèn無愧亭ShuānglǐZhūshānjùluò三角堡瓊林東崗迎賓館migmatite文台寶塔Gǔ Níng胡璉大膽島anti sbarco翟山坑道Forte TriangolareParco Nazionale di JīnménJìnshì斗拱北山軍中樂園金寧鎮陳禎Natura勇士堡洋樓yánglóu黃宣顯六路大厝Battaglia di Gǔníngtóu將軍堡李光顯clanShuǐtóu魯王Hòutóustrongholdanti paracadute慈湖Forte degli Impavidi北山風獅爺Lǔ Wáng瓊林民防館浦頭太武山Dàdān烈嶼區歐厝黑云母中國建築QióngLín毋忘在莒長石鐵漢堡Army 101st Amphibious Reconnaissance BattaliongranitoUpupa EuroasiaticamuseumJiǎngJīngGuó Memorial Hall烈嶼plagioclasioHànyǐngyúngēnjié軌條砦NánshānKinmen Guest HotelferroQiū Liáng GōngBattle of Kuningtou烈女廟páilóudǒugǒngzǐyúnyǎnpài金門高粱酒tunnel東林海濱公園HòupǔtóuMuseo della Difesa Civile di QióngLínTàiwǔshān振威第落番caposaldo雙鯉pagoda小徑碉堡八二三炮戰fortezzagneiss歷史museo後浦頭南山聚落Hú LiǎnyǎnpàiBāèrsān Pàozhànriccio cecoslovaccoesami imperialiYù ZhāngGǔlóngtóu Zhènwēi Dì動物相HǎiyìnsìNánshāntóucultura傳統建築金寧鄉古崗樓shrine水頭聚落Zhèng Chénggōngongeologia混合岩南山黃守恭qing海印寺anfiboli后浦頭MǎShān鰲嶼古寧頭draghi di marebirdwatchingBěishān據點Lièyǔ北山聚落OūcuòLǐ Guāngxiǎn漢影雲根碣fiddler crab小金門JīnshāzhènbattlefieldZháishān Kēngdào金湖鎮Chén JiànLa battaglia di Gǔníngtóufortress慈堤GǔGǎnglóu大膽Scholar Wu's Abode明朝Zhènwēi residence金門館貓公石石兔Shuǐtóujùluò水頭磁鐵礦金門 Jīnmén Kinmen Quemoycombat villagesspiaggiaZhōngShānLínHuáng ShǒugōngHuáng二膽ShíMénGuānLeone del VentoWúxiùcáicuòMuseo della guerra di Gǔníngtóu砲堡李光前坑道Oūcuòjùluò鄭成功féngshīyéJīnNíng黃汴歐厝聚落黃宣顯Huáng Wěifauna湖井頭戰史館magnesioKoxinga古寧頭區弧邊招潮中山林遊客中心Lǐ Guāng Qián General MiaoortoclasioJhaishan彈塗魚Underground Hilton北山古洋樓battaglia Dàdāndǎo馬山quarziteMuseo di Storia Militare di Hújǐngtóu正長石黃卓彬洋樓battaglia 23 Agosto 1958石棉玉章八二三戰史館WúKuìTíng風獅爺太武山區古龍頭振威第后頭南山頭古寧頭之役石龜Xiǎojìng戴胜biotitescistitombaKinmenYīMénSānJiéFāngChu Yi-haiWú Wàng Zài JǔParadise in Servicelago Cí石門關珠山architettura tradizionale cineseM5A1古崗中國傳統建築Jīnhú牌坊倒影塔珠山聚落古寧村白雲母紫雲衍派海龍蛙兵Mazu花崗片麻岩水尾塔石英岩páifāng東門Jīnmén MinoreMaogongshiDōnggǎngLa battaglia di GǔníngtóuèrdānLíngshuǐbunkerUca arcuataGǔGǎng金門出洋故事展casamatta斜長石Temple of Chaste Maiden邱良功偉晶岩金沙鎮storia玄武岩Pǔtóu吳秀才厝magnetite科举Lǐ Guāng XiǎnJīnménchéng金門國家公園HuángzhuōbīnyánglóuChén Zhēnfeldspati古寧頭戰史館asbesti黃偉Residence of Wuxiucaiturismo角閃石大擔島戰役Centro Giovanile delle Attività di KinmenGāoliángpegmatiteLee Kong ChianGǔníngtóuHuáng Biànbasalto文化古崗區Wind Lion GodmuscoviteWénTáibǎotǎ

Foto da Piwigo 攝影

 

Visitors

 
View KinmenQuemoy's profile on Tweepsmap

natura - 自然生態

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields - 軍事史蹟

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura - 文化

👀

flickr-27488943296.jpg

storia - 歷史

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer