Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

陵水湖JìnshìBāèrsān PàozhànGǔGǎng魯王金門館Huáng Xuānxiǎnbunker慈湖magnetiteShuǐtóujùluò玄武岩浯江長石烈嶼區Wúxiùcáicuòfauna金寧鄉湖井頭戰史館砲堡東門馬山Underground Hiltonming明朝科举大擔島戰役大膽文台寶塔TàiwǔpagodaPǔtóuLa battaglia di Gǔníngtóupáifāng彈塗魚èrdānJǔguāngHuáng Shǒugōng歐厝聚落ZhōngShānLínDàdānMuseo della Difesa Civile di QióngLínzǐyúnyǎnpàiJiǎngJīngGuó Memorial Hall鄭成功水頭Army 101st Amphibious Reconnaissance Battalion坑道Hànyǐngyúngēnjié古寧村斗拱Shuǐtóu東崗fortress白雲母OūcuòjùluòResidence of Wuxiucai黃宣顯六路大厝八二三炮戰Yù ZhāngNánshāntóuHòupǔtóu太武山basalto後浦頭古崗樓金寧鎮Jīnmén MinoreScholar Wu's Abode南山磁鐵礦Chu Yi-haiJīnshāzhènesami imperiali勇士堡后頭雙鯉中國建築Shuānglǐquarzitebattaglia 23 Agosto 1958plagioclasio烈女廟中山林遊客中心museofortezzabiotite金湖鎮Paradise in Service八二三戰史館落番riccio cecoslovacco珠山聚落Gāoliáng后浦頭Kinmen漢影雲根碣Museo di Storia Militare di Hújǐngtóu金門高粱酒birdwatching據點歷史feldspatigneissdiasporagranchio violinistaHuángxuānxiǎnliùlùdàcuòLǐ Guāng XiǎnortoclasioTemple of Chaste Maiden黃汴spiaggiaanti sbarcoShíMénGuānForte Triangolare石兔水尾塔歐厝qing黃卓彬洋樓battlefieldcasamattaChén Jiàn石龜胡璉黑云母古寧頭之役páilóuWind Lion God慈堤Leone del Vento金門 Jīnmén Kinmen Quemoyuccelli古寧頭battaglia Dàdāndǎo戴胜迎賓館ferro文化Lièyǔ陳禎邱良功黃偉Zhènwēi residenceturismoParco Nazionale di Jīnmén馬山區storiaCài Pān-LóngJīnhúQiū Liáng GōngGǔníngtóuLee Kong Chian北山古洋樓吳秀才厝古崗區Shuǐwěilago CíJhaishanfiddler crab古龍頭振威第Centro Giovanile delle Attività di Kinmen瓊林民防館Oūcuò花崗片麻岩anti paracadutetombastronghold牌坊海龍蛙兵三角堡石門關瓊林北山風獅爺granitomigmatite石棉金門國家公園碉堡洋樓李光前asbestiHuángzhuōbīnyánglóu鐵漢堡magnesioWúshuǐ軌條砦弧邊招潮La battaglia di GǔníngtóuJīnhúZhèn混合岩culturayánglóuDōnggǎngZhūshānjùluò烈嶼貓公石Tàiwǔshān北山Forte degli ImpavidiQióngLínGǔlóngtóu Zhènwēi Dì黃守恭geologiaarchitettura tradizionale cinese小金門Huáng無愧亭小徑Zhèng Chénggōngontunnel毋忘在莒Língshuǐ水頭聚落玉章偉晶岩Upupa Euroasiatica二膽Kinmen Guest Hotel古寧頭戰史館draghi di mareBattle of Kuningtou紫雲衍派Dōngmén海印寺角閃石古崗片岩石英岩BěishānMaogongshi南山聚落XiǎojìngHú LiǎnWénTáibǎotǎGǔGǎnglóuscisti大膽島風獅爺Huáng Wěi金沙鎮JīnNíngLǐ GuāngxiǎnWú Wàng Zài Jǔmuscoviteanfiboli古寧頭區金門出洋故事展翟山坑道軍中樂園dǒugǒng南山頭HǎiyìnsìmuseumLǔ WángZháishān KēngdàoBattaglia di GǔníngtóuYīMénSānJiéFāngpegmatiteHuáng Biànféngshīyé正長石斜長石Uca arcuataMuseo della guerra di GǔníngtóuKoxinga鰲嶼NaturacaposaldoLǐ Guāng Qián General MiaoJīnménchéng李光顯中國傳統建築倒影塔振威第MǎShānHòutóuWúKuìTíngChén Zhēn黃宣顯反空降樁Jīnshā Reservoirshrinecombat villagesNánshān將軍堡Wújiāng東林海濱公園M5A1浦頭太武山區Gǔ Níng北山聚落


Foto da Piwigo 攝影

 

natura - 自然生態

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields - 軍事史蹟

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura - 文化

👀

flickr-27488943296.jpg

storia - 歷史

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer