Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

fortress古寧頭之役Huáng Xuānxiǎn中國傳統建築esami imperialiShuǐtóu文台寶塔毋忘在莒Forte degli ImpavidiJīnhúZhèn后頭Huángzhuōbīnyánglóu湖井頭戰史館金門國家公園古寧頭區Yù Zhānggranchio violinistaPǔtóuèrdānNánshānLǔ Wánganti paracadute科举Chén JiànZháishān Kēngdào彈塗魚migmatite李光前culturaResidence of Wuxiucai水頭聚落magnesio金湖鎮ZhōngShānLín水尾塔石兔KoxingapáifāngHuángxuānxiǎnliùlùdàcuò紫雲衍派Cài Pān-Lóng斗拱軌條砦金沙鎮Wind Lion GodzǐyúnyǎnpàiWúKuìTíng海龍蛙兵南山頭三角堡南山Gǔlóngtóu Zhènwēi Dì金寧鄉北山歐厝DōngménMǎShānJiǎngJīngGuó Memorial HallJīnNíngming魯王caposaldoWúshuǐYīMénSānJiéFāngGāoliáng金門館Parco Nazionale di Jīnmén大擔島戰役La battaglia di GǔníngtóuLee Kong Chian古崗樓片岩Shuǐwěi古崗區Hòutóucasamatta碉堡QióngLínbiotiteMaogongshibunkerfeldspati瓊林民防館La battaglia di Gǔníngtóu浦頭TàiwǔshānDōnggǎngmagnetiteWúxiùcáicuò八二三戰史館Scholar Wu's Abodegneiss無愧亭古崗Shuānglǐdǒugǒng大膽島Paradise in ServiceGǔ NíngBěishānHǎiyìnsì倒影塔古寧村tomba古龍頭振威第turismoWújiāng北山聚落Gǔníngtóufiddler crabShuǐtóujùluò吳秀才厝tunnel砲堡黃宣顯六路大厝后浦頭anfiboliNánshāntóu文化雙鯉花崗片麻岩黃偉混合岩石英岩邱良功北山古洋樓ortoclasio風獅爺洋樓軍中樂園Uca arcuata水頭玉章birdwatching鐵漢堡黃守恭烈嶼區Jǔguāng牌坊弧邊招潮海印寺反空降樁Jīnménchéng歐厝聚落Huáng Shǒugōng小徑偉晶岩斜長石東門振威第asbestibasaltoArmy 101st Amphibious Reconnaissance BattalionMuseo della Difesa Civile di QióngLín浯江uccellianti sbarcoQiū Liáng Gōng將軍堡Kinmen白雲母féngshīyéHòupǔtóu金門出洋故事展角閃石Wú Wàng Zài JǔOūcuò八二三炮戰muscoviteLǐ Guāng Qián General Miao中山林遊客中心古寧頭戰史館北山風獅爺riccio cecoslovaccoLièyǔLǐ GuāngxiǎnJīnshāzhènLǐ Guāng XiǎnqingXiǎojìngDàdānstronghold勇士堡Zhūshānjùluò太武山馬山區pagodadraghi di mare漢影雲根碣Museo della guerra di GǔníngtóuUpupa Euroasiatica翟山坑道fauna後浦頭玄武岩architettura tradizionale cinesemuseoJīnshā Reservoir慈堤金門 Jīnmén Kinmen QuemoyForte TriangolareWénTáibǎotǎCentro Giovanile delle Attività di KinmenBāèrsān Pàozhàn古寧頭黃汴鰲嶼烈女廟貓公石Leone del Vento大膽馬山Huáng Wěi鄭成功fortezza瓊林金門高粱酒東林海濱公園diasporayánglóu戴胜M5A1NaturaHuáng BiànLíngshuǐ小金門金寧鎮Jīnhúpegmatitebattaglia DàdāndǎoJīnmén Minore陵水湖落番ShíMénGuāncombat villages石龜scistiquarziteBattaglia di Gǔníngtóushrinestoria正長石granitobattlefield黃卓彬洋樓胡璉JìnshìmuseumTàiwǔgeologiaferro陳禎GǔGǎnglóu石棉Underground Hilton歷史據點慈湖坑道HànyǐngyúngēnjiéTemple of Chaste MaidenJhaishan太武山區spiaggia迎賓館Battle of KuningtouHuángKinmen Guest Hotellago CíOūcuòjùluòChu Yi-hai石門關烈嶼南山聚落GǔGǎng黃宣顯珠山聚落Hú LiǎnMuseo di Storia Militare di HújǐngtóuZhènwēi residence磁鐵礦東崗長石plagioclasio中國建築páilóu二膽Chén Zhēn黑云母battaglia 23 Agosto 1958Zhèng Chénggōngon明朝李光顯


Foto da Piwigo 攝影

 

natura - 自然生態

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields - 軍事史蹟

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura - 文化

👀

flickr-27488943296.jpg

storia - 歷史

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer