Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

海龍蛙兵qing鐵漢堡黃卓彬洋樓金門高粱酒正長石后浦頭Xiǎojìngstronghold長石geologiaNatura太武山區Lee Kong ChianMuseo dell'Artiglieria del 23 AgostoQióngLínculturatunnelShuǐtóu軌條砦斗拱quarzite陳禎fauna南山金門出洋故事展asbesti無愧亭HǎiyìnsìShuānglǐ歷史Chu Yi-hai古龍頭振威第黃宣顯spiaggiabunkerplagioclasio中國傳統建築féngshīyé古寧頭區倒影塔瓊林民防館páifāng古崗caposaldo據點三角堡玉章古崗樓Lǔ WángbattlefieldpegmatiteWind Lion God混合岩馬山HuángzhuōbīnyánglóuWú Wàng Zài JǔbasaltoTemple of Chaste MaidenCentro Giovanile delle Attività di Kinmen珠山北山貓公石金寧鄉Jìnshì碉堡ShíMénGuānOūcuòHuáng金沙鎮Jīnshāzhèn弧邊招潮勇士堡Chén Jiàn大膽scisti金寧鎮anti paracadute二膽東崗陵水湖biotite大膽島Cài Pān-Lóng科举Scholar Wu's Abodebattaglia DàdāndǎoGǔ NíngQiū Liáng Gōngpagoda烈嶼區Kinmen Guest HotelJīnNíngesami imperialiHú Liǎn花崗片麻岩Forte TriangolareUca arcuataTàiwǔshānChén ZhēnfortezzaWénTáibǎotǎcombat villagesHuáng Xuānxiǎn南山聚落migmatiteclanGāoliángmagnetitepáilóu魯王architettura tradizionale cineseM5A1北山風獅爺Battaglia di GǔníngtóuLièyǔ黃偉砲堡後浦頭浦頭anti sbarcoMuseo della guerra di Gǔníngtóu小金門吳秀才厝古寧頭之役彈塗魚小徑mingWúKuìTíng角閃石granchio violinista動物相Shuǐwěi黃守恭邱良功八二三炮戰Yù ZhāngBěishān金湖鎮Huáng Wěi古寧頭戰史館Battle of Kuningtou白雲母嚨口La battaglia di GǔníngtóustoriaNánshānGǔníngtóu紫雲衍派歐厝戴胜毋忘在莒Upupa Euroasiaticadiaspora文化Lǐ Guāng Xiǎn片岩雙鯉軍中樂園烈女廟lago Cí水頭KoxingaHuángxuānxiǎnliùlùdàcuòKinmen National Park金門館傳統建築文台寶塔ortoclasioshrinedraghi di mare北山聚落museumLeone del Ventofiddler crabanfiboli振威第JiǎngJīngGuó Memorial Hall明朝MaogongshiBāèrsān Pàozhàn金門國家公園Pǔtóu反空降樁Army 101st Amphibious Reconnaissance Battalion黃宣顯六路大厝迎賓館Residence of Wuxiucai偉晶岩石兔石棉石英岩feldspati海印寺Lóngkǒu慈堤Museo di Storia Militare di Hújǐngtóu洋樓La battaglia di GǔníngtóumuseoMazu八二三戰史館Underground HiltonKinmenmuscovite古寧頭李光前ZhūshānjùluòMǎShānGǔGǎnglóu衍派Jīnmén Minore風獅爺DàdānHòutóuGǔlóngtóu Zhènwēi Dì李光顯Lǐ GuāngxiǎnJhaishan坑道Hòupǔtóuriccio cecoslovaccoParco Nazionale di Jīnmén大擔島戰役dǒugǒng古寧村YīMénSānJiéFāngTàiwǔ水尾塔將軍堡Huáng Shǒugōng北山古洋樓Zhèng ChénggōngonLíngshuǐRushan Visitor Centerzǐyúnyǎnpài黑云母瓊林古崗區烈嶼turismo中山林遊客中心金門 Jīnmén Kinmen Quemoy乳山遊客中心GǔGǎng南山頭后頭慈湖Huáng Biàngranitoèrdān東林海濱公園magnesioZhènwēi residenceZhōngShānLín石門關fortress玄武岩JīnhúZhènDōnggǎngJīnhúMuseo della Difesa Civile di QióngLínNánshāntóu漢影雲根碣yánglóuferro翟山坑道湖井頭戰史館胡璉落番黃汴Zháishān KēngdàoHànyǐngyúngēnjiébirdwatching牌坊Paradise in ServiceyǎnpàiWúxiùcáicuòcasamattagneissbattaglia 23 Agosto 1958tomba太武山石龜中國建築斜長石鰲嶼鄭成功磁鐵礦Forte degli Impavidi珠山聚落Lǐ Guāng Qián General Miao

Foto da Piwigo 攝影

 

Visitors

 
View KinmenQuemoy's profile on Tweepsmap

natura - 自然生態

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields - 軍事史蹟

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura - 文化

👀

flickr-27488943296.jpg

storia - 歷史

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer